Privacy verklaring

Welkom! Natuurlijke Kern hecht veel waarde aan jouw privacy!

 

Natuurlijke Kern levert training en coaching voor particulieren en bedrijven Wij leggen hiervoor zowel gegevens van particulieren als van medewerkers vast.

 

Natuurlijke Kern neemt je privacy serieus. In deze verklaring lees je welke gegevens wij van jou vastleggen en hoe wij met jouw gegevens omgaan. Tevens staat aangegeven hoe lang we je gegevens bewaren, hoe je inzage kunt verkrijgen of je gegevens kunt laten verwijderen. Je leest eveneens hoe wij de verkregen persoonsgegevens beveiligen.

 

Vastlegging persoonsgegevens

Inschrijvingen of aanmelding voor coaching, trajecten en themadagen of een training. Zodra jij je inschrijft of aanmeldt, leggen wij, indien door ons opgevraagd, de volgende persoonsgegevens van je vast:

 • je persoonsgegevens, zoals je voornaam, voorletters, tussenvoegsel(s), achternaam, geslacht en indien van toepassing je geboortedatum
 • je e-mailadres (zakelijk en/of privé)
 • je telefoonnummer (zakelijk en/of privé)
 • je adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, plaats)
 • zakelijke gegevens (bedrijfsgegevens) (indien van toepassing)
 • dieetwensen (indien van toepassing)

 

Vastlegging bijzondere en/of gevoelige gegevens

Foto en video Wij leveren geen foto- en videomateriaal aan derden zonder dat we vooraf toestemming aan je vragen.

 

Gebruik persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van onze diensten, zoals bevestiging en evaluatie
 • je te kunnen bellen en/of mailen om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren
 • het afhandelen van betalingen
 • verwerken van persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

 

Beveiliging

Zoals we al aangegeven hebben, is de bescherming van jouw gegevens belangrijk voor ons. Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk voor Natuurlijke Kern. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je aanwijzingen voor misbruik of het idee dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan direct contact met ons op.

 

Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

Zodra we een klantrelatie hebben of jij je hebt aangemeld voor de inspiratiemail houden wij je op de hoogte van onze activiteiten en ontwikkelingen. Wil je deze inspiratiemails niet meer ontvangen? Stuur ons dan een mail op info@natuurlijkekern.nl. Wij zullen de verzending dan stopzetten.

 

Als je je gegevens wilt inzien, wilt wijzigen of wilt laten verwijderen uit onze database, stuur ons dan een email op info@natuurlijkekern.nl. Je krijgt een bevestiging van de wijziging of de verwijdering van je gegevens.

 

Heb je een klacht? Meld het ons. Wij wijzen je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Natuurlijke Kern neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Natuurlijke Kern gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mailchimp; voor het vergaren en beheren van namen en emailadressen met als doel gerichte en geautomatiseerde emailmarketing te kunnen verrichten.
 • Gmail; voor het beheren van emailadressen om e-mails te kunnen ontvangen en versturen.

 

Samenwerking met derden

Voor themadagen, trajecten en trainingen werken wij (soms) samen met professionele partijen die jou de beste dienstverlening kunnen geven. Indien dit noodzakelijk is, zullen wij je gegevens en indien van toepassing de naam van het bedrijf doorgeven aan deze derde, omwille van uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden.

 

Verder werken wij samen met partijen voor technische ondersteuning en hosting van onze websites. Deze bedrijven hebben daarmee soms toegang tot jouw gegevens. Tevens maken wij gebruik van Google analytics.

 

Natuurlijke Kern

Van Duijvenvorodestraat 55
4835 CA Breda


www.natuurlijkekern.nl
info@natuurlijkekern.nl

Tel. 06-23226410